Tarieven

Advocatenkantoor SwaenenBurght behandelt zaken op basis van een uurtarief of op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging) of op basis van verwijzingen van rechtsbijstandverzekeraars.

Juridisch spreekuur 

Advocatenkantoor SwaenenBurght heeft ook een gratis juridisch spreekuur. Het juridisch spreekuur maakt het kantoor voor iedereen toegankelijk. Tijdens het spreekuur wordt het juridisch probleem geïnventariseerd en kan tegelijkertijd kennis worden gemaakt. Het spreekuur is iedere dinsdag van 15.00 uur tot 17.00 uur en uitsluitend op afspraak te bezoeken. Afspraken voor het spreekuur kunt u maken via telefoonnummer 06 - 55 297 25 of per info@swaenenburght.nl of via het contactformulier.

Gesubsidieerde rechtsbijstand 

Voor veel mensen die willen of moeten procederen, zijn de kosten van een advocaat, in verhouding tot hun maandelijkse inkomen, te hoog. Rechtshulp moet echter voor iedereen toegankelijk zijn. Advocatenkantoor SwaenenBurght staat daarom ook cliënten bij op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. In dat geval hoeft u in beginsel slechts een eigen bijdrage, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, te betalen. Meer informatie over de voorwaarden om voor een toevoeging in aanmerking te komen, vindt u op de site van de Raad voor Rechtsbijstand www.rvr.org, onder het kopje Ik ben rechtzoekende.

De aanvraag wordt door Advocatenkantoor SwaenenBurght verzorgd en ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand te Den Haag. Daarvoor is nodig een kopie van uw identificatiebewijs met Burgerservicenummer (ook van uw eventuele partner).

Uurtarief

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, hanteert Advocatenkantoor SwaenenBurght in principe een uurtarief. Het honorarium ligt - afhankelijk van de aard, complexiteit en spoedeisendheid van de zaak - tussen € 135,- en € 175,- per uur, te vermeerderen met 6% kantoorkosten en 21% BTW.

Prijsafspraak

Advocatenkantoor SwaenenBurght biedt ook de mogelijkheid om tot een prijsafspraak te komen. Om tot een prijsafspraak te kunnen komen is het belangrijk dat volledig inzicht in uw zaak wordt verkregen. Vraag een OFFERTE Prijsafspraak aan.

Rechtsbijstandverzekering 

Ook in het geval uw een rechtsbijstandverzekering heeft kan Advocatenkantoor SwaenenBurght u bijstaan. Indien er een verplichte bijstand van een advocaat nodig is, heeft u in principe recht op een vrije advocatenkeuze. Dat betekent dat u zelf uw advocaat kunt kiezen. Uw rechtsbijstandverzekering draagt in dat geval de kosten voor de door u ingeschakelde advocaat. Informatie daarover kunt u vinden in uw polis of bij uw rechtsbijstandverzekeraar. Indien de aard van uw zaak onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering valt en er een advocaat nodig is, kan Advocatenkantoor SwaenenBurght - met toestemming van uw rechtsbijstandverzekeraar - uw belangen behartigen.

Extra kosten

Eventuele bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld legeskosten, kosten van op te vragen uittreksels en griffierecht vallen niet onder de toevoeging of het honorarium. Deze kosten zullen afzonderlijk aan u worden doorberekend.